Professionellt

Professionellt

Idag (2021-)

Som heltidsstudent tar jag tillfälliga uppdrag och åtaganden. Jag håller utbildningar eller processledningar relaterade till civilsamhälle, föreningsliv eller folkbildning, och tar enstaka kortare projektledningsuppdrag. Dessa uppdrag sker inom ramen för min egna firma.

2019-2020 

Förbundssekreterare för Sverok – spelhobbyförbundet. Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund, och som heltidsarvoderad förbundssekreterare beredde jag beslutsunderlag till styrelsen, var del i förbundets nationella lednignsgrupp, deltog i en stor omorganisering och rekryteringen av förbundets första Generalsekreterare. I mitt arbete lade jag stor vikt vid att utveckla och lyfta fram olika sätt att stötta ideellas engagemang genom coachning och utbildning.

2016-2018

Verksamhetsutvecklare kultur Studiefrämjandet Stockholms Län (numera Studiefrämjandet Stockholm-Gotland). I denna roll hjälpte jag till att stötta och utveckla ny och gammal folkbildning inom kulturområdet, med fokus på spelkultur men nedslag i en lång rad kulturformer.